TRANG HNH ẢNH

 

 

 

Thấy người hoạn nạn th thương,

Thấy người tn tật lại cng trng nom.

Thấy người gi yếu ốm mn,

Thuốc thang cứu gip, cho cơm đỡ đần.

Trời no phụ kẻ c nhn,

Người m c đức mun phần vinh hoa.

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2018 - YEAR OF 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2017 - YEAR OF 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2016 - YEAR OF 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2015 - YEAR OF 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2014 - YEAR OF 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2013 - YEAR OF 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2012 - YEAR OF 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2011 - YEAR OF 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2010 - YEAR OF 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2009 - YEAR OF 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2008 - YEAR OF 2008

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2007 - YEAR OF 2007

 

 

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN - CHARITABLE ACTIVITIES

NĂM 2006 - YEAR OF 2006

 

 

 

ĐNG GP TRỰC TUYẾN GIP ĐỠ ĐỒNG BO KM MAY MẮN TẠI QU NH

 

 

Xin nhấn vo nt "Make A Donation" bn dưới để đng gp trực tuyến cho Hội Từ Thiện Phật Gio Phổ Hiền (qu n nhn c thể sử dụng paypal hay cc dạng tn dụng khc).  Mọi đng gp đều được cấp bin nhận để khấu trừ thuế theo luật định.  Chn thnh cảm ơn qu n nhn.

 
Solution Graphics

 

 

Vi nt về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

Hnh Ảnh-Pictures Bi vở-Articles n nhn-Donor List

 

Đng gp-Online Donation Lin lạc-Contact Us

 

Trở về trang nh