...... ...  

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP

CỦA TĂNG ĐOÀN DZONGKAR CHOEDE

tại San Jose, California từ 26 tháng 8 đến 18 tháng 9 năm 2016

 

(Please scroll down for the English version of this announcement)

 

Chiêm bái Thánh Tượng Phật Cổ Linh Thiêng A Di Đà trên 1,000 năm, Kinh Dược Sư 450 năm, Ngọc Xá Lợi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Xá Lợi Tóc của Đức Đạt Lai Lạt Ma từ đời thứ nhất đến đời thứ 14, Chuỗi Tràng đã được trì 16 triệu biến Thần Chú Mật Pháp tối thượng thừa Yamantaka có năng lực thanh tịnh thân tâm

Theo lịch sử tương truyền, thánh tượng này đã có hơn một ngàn năm và rất linh thiêng bất khả tư nghì (phát ra được tiếng nói). Vua Lhang Dharma thời xưa đã ra lệnh hủy diệt Phật Pháp và vứt bỏ tất cả tượng Phật của các tu viện trên toàn cõi Tây Tạng xuống sông, ngoại trừ thánh tượng phát ra tiếng nói được lưu giữ lại. Tu viện Dzongkar Choede có được phước duyên gìn giữ hai thánh tượng nầy và đồng thời được thiện duyên là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 đã ban tặng Tu Viện quyển kinh Phật Dược Sư cách đây khoảng 450 năm.

 

ĐẶC BIT SAU THI PHÁP THOI, TĂNG ĐOÀN S BAN CHO QUÍ PHT T

 *CH ĐỎ VÀ VIÊN MA NI ĐƯỢC GIA TRÌ BI ĐỨC ĐẠI LAI LT MA ĐỜI TH 14.

 *BO H MAHASIDDHI-THANG-THONG-GYALPO GIÚP GIM THIU TN HI CA ĐỘNG ĐẤT.

 

ĐẶC BIT TRONG 2 BUI L XOÁ MANDALA TI CHÙA ĐỨC VIÊN VÀ BO PHƯỚC  S BAO GM

  * CÁT MANDALA CA 6 V H PHT CAO CP TRONG MT ĐIN- HIGHEST YOGA TANTRA (Guhyasamāja, Blue Yamantaka, Red Yamantaka, Black Yamantaka, Heruka, Vajra Akaybeya), & CÁT MANDALA THI LUÂN  KALACHAKRA ĐƯỢC S GIA TRÌ CA ĐỨC ĐẠT LAI LT MA VÀ TRÊN 20,000 CHƯ TĂNG TRONG PHÁP HI THI LUÂN KALACHAKRA TI THÁNH ĐỊA LINH THIÊNG NƠI ĐỨC PHT THÀNH ĐẠO DƯỚI CI B ĐỀ BODHGAYA INDIA

 

Kalsang Rinpoche cựu viện trưởng tu viện Zongkar Choede là một vị tăng đức độ và từ bi. Ngài đã trường chay nhiều năm và tu hành nghiêm mật. Trước khi được bổ nhiệm làm viện trưởng, Rinpoche là vị sư chuyên về kinh tụng, đảm nhiệm Giới Luật trong tu viện và được cấp bằng Tiến Sĩ Phật Học. Mặc dù phải đảm nhận nhiều chức vụ trong tu viện nhưng Rinpoche luôn nổ lực tu tập và Thiền Định. Ngài đã hoàn tất việc nhập thất ẩn tu 3 năm 3 tháng 3 ngày về Mật Pháp tối thượng thừa Yamantaka và cho biết trong tương lai, Rinpoche cũng sẽ chọn việc An Cư Nhập Thất nhiều năm cho sự tu giải thoát của mình. Là tu viện trưởng, Rinpoche hết lòng tận tâm giảng dạy Hiển Giáo và Mật Giáo cho tăng chúng, cũng như mang Phật Pháp truyền bá đến cho Phật tử Ấn Độ và Tây Tạng trong vùng. Vào năm 2011 Đức Đạt Lai Lạt Ma 14th đã đến thăm Tu Viện Dzongkar Choede và Ngài rất hoan hỷ cũng như bày tỏ sự hài lòng về sự tu tập của các chư tăng tại đây. Rinpoche hiện đang lo chăm sóc cho 280 vị tăng, trong đó khoảng 80 chú tiểu tại chùa.

Phật tử phát tâm giúp đỡ thực phẩm và xây dựng tăng xá cho chư tăng 

tại Zongkar Choede có thể viết check to: HOI TU THIEN PHAT GIAO PHO HIEN

 or cúng đường online www.hoituthienphohien.com/donggop.html

Contact:  (408)802-8089

Memo: ZC India.  Đóng góp online xin gửi kèm e-mail cho biết đóng góp này để giúp cho tu viện Dzongkar Choede.

PHÁP THOẠI

NGÀY, GIỜ

 

ĐỊA ĐIỂM

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

LỄ QUÁN ĐẢNH ĐỨC THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Avalokiteshvara Bodhisattva Empowerment

Pháp Thoại

DỤNG CÔNG TU HÀNH THẾ NÀO ĐỂ CÓ ĐƯỢC KẾT QUẢ THÙ THẲNG

How to practice Dharma effectively.

Khi bạn không dụng công, không tu hành thì bạn cũng giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá bị hư hao gì, nhưng để lâu ngày, mới hay là đá ngày càng nhỏ lại. – HT Tuyên Hoá

 

Buổi chiều:

Rinpoche hướng dẫn Phật tử cùng trì niệm Chú Đại Bi

TSOG DAY-GURU PUJA: Ngày Hội Tụ Cúng Dường. Cúng Dường Phẩm vật Lên Chư Phật Bồ Tát và làm tăng trưởng kết nối tâm linh với bậc đạo sư hướng dẫn trên con đường tu đạo

Thứ Bảy

(Saturday, August 27)

27/8/2016                9:30 AM-5:00PM

Lunch will be served after the ceremony                      

    HOÀI &

      QUỲNH ANH

    1402 De Falco Way,

San Jose, CA 95131

       (408) 318-2788 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

LỄ VÍA ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT- KHAI THỊ VÀ LỄ GIA TRÌ LỰC

Pháp Thoại: GIẢI PHÁP GIÚP NIỆM PHẬT LÚC NGỦ    

 Method of chanting before sleep.

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật       (Sunday, August 28)   28/8/2016        9:30AM-12:30PM

 

 

 

 

 

 

CHÙA ĐỨC VIÊN

2440 McLaughlin Ave., San Jose, CA

(408) 993-9158

 

 

 

 

 

 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

Pháp Thoại: HỘ NIỆM VÃNG SANH (NGHI THỨC & CÁCH THỨC)   

How to benefit the dying and the dead                                                          

 

Chủ Nhật       (Sunday, August 28) 28/8/2016           3:00PM-6:00PM

 

 

ĐẠO TRÀNG

LIÊN HOA

88 Pasadena Ave., San Francisco,

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP / LỄ DÂNG ĐÈN VÀ CẦU NGUYỆN

Dharma Questions/Answers. Light offering & Prayers

Thứ Hai       (Monday, August 29)

 29/8/2016               

7:00PM-9:00PM

          CHÙA

      PHƯỚC SƠN

    1623 Saint Francis

Avenue,  Modesto, CA

       (510) 677-4566

 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

THUYẾT GIẢNG NĂNG LỰC TRÌ CHÚ VÀ PHƯƠNG PHÁP TRÌ NIỆM
The Power of Mantra Chanting. How to chant effectively ( to reduce affliction, sickness and to remove obstacles
)              

     

Thứ Năm    (Thursday, Sept 1) 1/9/2016                7:00PM-9:00PM

 

 

CHÙA TUỆ VIÊN

1905 E. San Antonio St., San Jose, CA

(408) 923-5179

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

 

NIỆM PHẬT KINH HÀNH & LỄ KẾT ĐÀN VÀ XOÁ MẠN ĐÀ LA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Bao gồm Cát Mandala của 6 vị Hộ Phật cao cấp trong Mật Điển và Cát Mandala Thời luân được sự gia trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma và trên 20,000 chư tăng trong Pháp Hội Thời Luân Kalachakra tại thánh địa linh thiêng nơi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề Bodhgaya, India

AMITABHA Sand Mandala Dismantling Ceremony. The Mandala sand will be distributed

 

Chủ Nhật       (Sunday, Sept 4)  4/9/2016        9:30AM-12:30PM

 

 

 

 

 

 

CHÙA ĐỨC VIÊN

2440 McLaughlin Ave., San Jose, CA

(408) 993-9158

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

LỄ ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ & THANH TỊNH NGHIỆP THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA

Medicine Buddha and Vajrasattava Prayers

Cầu An, Cầu Siêu, và Giải Trừ Bệnh Tật và Oán Kết

Chương trình bao gồm:

*Chư tăng khai Kinh & khai Đàn Dược Sư

* Phật tử tụng Kinh Dược Sư

 bằng tiếng Việt

*Chư Tăng & Phật tử cùng trì tụng chú Kim Cang Tát Đỏa

*Chiêm Bái Xá Lợi Phật và nhận gia trì từ Thánh Tượng Di Đà

*Phật tử thỉnh nước đã được chư tăng trì chú Dược Sư & chú Kim Cang Tát Đỏa

 

* Pháp Thoại: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỐI VẬN MỆNH

 How to change your karma

Chủ Nhật      (Sunday, Sept 4)  4/9/2016    3:00PM-6:00PM

Dinner will be served after the ceremony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Đạo Tràng

    An Hạnh

   4941 Eberly Dr

   San Jose, CA

   (408) 326-9758

Những vị nào muốn Dâng Sớ Cầu An, Cầu giải oan kết, đặc biệt cho những người bệnh nặng, Cầu Siêu.  Xin hoan hỷ liên lạc trước hoặc đến sớm để ghi tên vào Sớ Hồi hướng sau lễ và đặc biệt Chư Tăng sẽ mang S về Tu Viện tại Ấn Độ để cầu nguyện và hồi hướng cho qúy Phật Tử

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

Pháp Thoại: VẤN ĐÁP VỀ MỐI TƯƠNG QUAN THÂN TRUNG ẤM

The Bardo Teachings.

 

Thứ Hai        (Monday, Sept 5)  5/9/2016           10:00AM-12:00PM

 

CHÙA AN LẠC

Chúng Liên Hoa

1647 E San Fernando St., San Jose, CA

An Nguyt

(408) 326-9758

 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

LẼ HỎA TỊNH YAMANTAKA                  Yamantaka Fire Puja

 Pháp Mật Tông Yamantaka giúp thanh tịnh tam nghiệp, tiêu trừ chướng ngại, tật bệnh, và đặc biệt giúp cho các vong linh sớm được siêu thoát.

Lẽ Hỏa Tịnh sử dụng 12 chất liệu khác nhau tương ưng với 12 lợi ích không thể nghĩ bàn. Đây là một cơ duyên hiếm hoi được Rinpoche đã trải qua 3 năm nhập thất Yamantaka ban lễ này.

Thứ Hai        (Monday Sept 5)  5/9/2016           4:00PM-7:00PM

Thân Mời Phật Tử Ở Lại Dùng Cơm Sau Buổi Lễ                  

 

Helen Phan

473 Mccamish Ave

San Jose, CA 95123

      ( 408) 691-2544 

 

Xin hoan hỷ liên lạc trước hoặc đến sớm để ghi tên vào Sớ Cầu Siêu. Sớ cầu siêu sẽ được đốt trong buổi lễ

 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

Pháp Thoại PHƯƠNG CÁCH TẠO PHƯỚC ĐỨC VÀ CÔNG ĐỨC THÙ THẮNG TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

How to generate great merits in daily practices.

 

Thứ Ba         (Tuesday, Sept 6) 06/9/2016  9:30AM-12:00PM

 

 

       QUAN ÂM

        TỊNH XÁ

1134 Robert Ave.,

          San Jose, CA

        (408) 998-0986

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

Pháp Thoại KHẨU TRUYỀN TÂM CHÚ LỤC ĐỘ MẪU VÀ THUYẾT GIẢNG LỢI ÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ QUÁN ÂM TARA

Green Tara practice.

 

Thứ Ba         (Tuesday, Sept 6) 06/9/2016  7:00PM-9:00PM

 

 

CHÙA HỒNG DANH

129 Bal Harbor Way, San Jose (408) 449-5399

 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

Pháp Thoại LÀM THẾ NÀO ĐỂ NIỆM PHẬT NHẤT TÂM

How to chant the Buddha’s name with concentration

Thứ Bảy      (Saturday, Sept 10) 10/9/2016

9:030AM-12:00PM

 

CHÙA AN LẠC

Chúng Liên Trì

1647 E San Fernando St., San Jose, CA

          (408) 254-1710

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

Pháp Thoại ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Conditions for Rebirth in the Amitabha Pure Land

Thứ Bảy      (Saturday Sept 10) 10/9/2016

2:30PM-4:30PM

 

CHÙA TỪ LÂM

1280 Lundy Ave  

San jose (408) 466-3824

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

LỄ TẨY NGHIỆP MẬT TÔNG YAMANTAKA & LỄ CÚNG DƯỜNG ĐỨC BỔN SƯ

GURU PUJA WITH TSOG

Yamantaka Purification and Guru Puja with Tsog

Pháp Mật Tông Yamantaka giúp thanh tịnh tam nghiệp, tiêu trừ chướng ngại & giải oan kết

Rinpoche ban gia trì chuỗi Tràng đã được trì 16 triệu biến Thần Chú Mật Pháp tối thượng thừa Yamantaka

TSOG DAY-GURU PUJA: Ngày Hội Tụ Cúng Dường. Cúng Dường Phẩm vật Lên Chư Phật Bồ Tát và làm tăng trưởng kết nối tâm linh với bật đạo sư hướng dẫn trên con đường tu đạo

 

 

Chủ Nhật       (Sunday, Sept 11) 11/9/2016  

9:30AM-12:00PM

Lunch will be served after the ceremony  

 

 

                   

 

 

Lan Tran

655 S 34th  #12,

San Jose, CA 95116

        (408) 515-4511

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

LỄ KẾT ĐÀN VÀ XOÁ MẠN ĐÀ LA ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

KHẤU TRUYỀN TÂM CHÚ VÀ THUYẾT GIẢNG VỀ MẬT PHÁP QUÁN TƯỞNG DƯỢC SƯ

Bao gồm Cát Mandala của 6 vị Hộ Phật cao cấp trong Mật Điển và Cát Mandala Thời luân được sự gia trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma và trên 20000 chư tăng trong Pháp Hội Thời Luân Kalachakra tại thánh địa linh thiêng nơi Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề Bodhgaya India

MEDICINE BUDDHA Sand Mandala Dismantling Ceremony. The Mandala sand will be distributed

 

 

 

 

 

Chủ Nhật       (Sunday, Sept 11) 11/9/2016        2:00PM-5:00PM

 

 

 

 

 

 

 

          CHÙA

     BẢO PHƯỚC

270 Senter Rd.,        San jose, CA

       (408) 365-1228

 

 

 

(*)CHIÊM BÁI XÁ LỢI PHẬT, THÁNH TƯỢNG VÀ KINH DƯỢC SƯ

RẰM THÁNG 8 LỄ SÁM HỐI VÀ THUYẾT GIẢNG NĂNG LỰC SÁM HỐI 35 VỊ PHẬT

Fullmoon – confession day and teachings about the Power of 35 Buddha recitation purification .  

    

 

        

Thứ Năm (Thursday, September 15)

15/9/2016                7:00PM-9:00PM

 

 

 

 

CHÙA TUỆ VIÊN

1905 E. San Antonio St., San Jose, CA

(408) 923-5179

 

Qúy Pht T mun thnh tăng đoàn ban Pháp hay làm l cu nguyn ti tư gia xin liên lc:  

408-802-8089, 408-394-6351, 408-726-2502, 408-603-1105 

                                                                                                                   

                  

Dzongkar Choede Monastery

Teachings and Exhibition of

Sacred Buddha Statue

(From 08/26/16 to 09/18/16)

  

We have an extremely rare and precious opportunity to view and venerate sacred holy objects at an exhibition lead by Rinpoche Lobsang Kalsang, former abbott of Dzongkar Choede Monastery. A long time ago, King Lhangdharma wanted to suppress Buddhism in Tibet. He gave an order to destroy all Buddhist related objects from Tibetan Monasteries. Buddha statues, Dharma objects, Dharma books etc.were confiscated and thrown into a river. However, he gave exception to save the sacred Amita Buddha statue and green speaking Tara statue. This statue is believed to have super natural power. The statue can talk on various occasions and express feelings. Dzongka Chode Monastery was able to save and preserve these two inconceivably mystical statues from the King Llangdharma. Dzongkar Chode was also blessed to receive a gift from the Dalai lama the 5th, a 450 year old medicine Buddha prayer book. At this exhibition held by Rinpoche Kalsang and the Dzongkar Chode Monastery, we will have a wonderful opportunity to pay our respect and homage to the Buddha.

 

Kalsang Rinpoche, Former Abbot of Dzongkar Monastery, is a highly revered monk who has been a faithful vegetarian in order to promote the no-killing lifestyle. Rinpoche holds the Geshe Degree, which is equivalent to a doctorate (highest degree) in Buddhist philosophy. Rinpoche successfully finished a three year, three month, three day Yamantaka solitude retreat (Yamantaka practice is one of the highest Tantric yoga practices). Before being asked to become abbot of the Dzongkar, Rinpoche was the monastery's disciplinary “Geku” master and acting chanting “Umzila” master. Rinpoche is currently teaching both Sutra and Tantra to all Sangha members, including 280 monks (200 adult monks and 80 young ones)

 

Holy objects to be exhibited include:

·       Amitabha Buddha Statue over 1000 years old

·       Medicine Buddha prayer book, 450 years old

·       Buddha Shakyamuni Relics

·       Hair of His Holiness the 1st to 14th Dalai Lama

·       16 Million Yamantaka Mantra Mala (Beads)

 

After the teachings, students will receive red strings and Mani pills blessed by His Holiness the 14th Dalai Lama,  the MAHASIDDHI-THANG-THONG-GYALPO protection amulets to hang at homes for earthquake protection.

Specially the Sand Mandala events at Duc Vien and Bao Phuoc Temple listed below will include the Mandala sand of 6 Highest Yoga Tantra (Guhyasamāja, Blue Yamantaka, Red Yamantaka, Black Yamantaka, Heruka, Vajra Akaybeya), and Mandala Sand of Kalachakra which is blessed by His Holiness the 14th Dalai Lama and more than 20,000 monks at Kalachakra events in India.

To support the monks of Dzongkar Choede Monastery by donating funds for foods and construction materials for their living quarters, please make check payable to:

UNIVERSAL VIRTUE BUDDHIST CHARITIES

 or donate online at: 

www.hoituthienphohien.com/donggop.html

Contact:  (408)802-8089

 

 

The exhibition is planned to be at different venues to be announced soon.

Should you need to request individual or house blessing by Rinpoche and the monks,   

please call to schedule the following numbers:

408-802-8089, 408-394-6351, 408-726-2502, 408-603-1105  

Dharma Talk

When

 

Where

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Avalokiteshvara Bodhisattva Empowerment

Teaching: How to practice Dharma effectively.

Rinpoche will lead students to chant compassion mantra

TSOG DAY-GURU PUJA

Saturday, August 27

27/8/2016                9:30 AM-5:00PM

Lunch will be served after the ceremony                      

    HOÀI &

      QUỲNH ANH

    1402 De Falco Way,

San Jose, CA 95131

       (408) 318-2788 

(*)Receive Blessing From Holy Objects

Kshitigabha Ceremony

Teaching:  Method of chanting Buddha’s name before sleep.

 

Sunday, August 28   28/8/2016        9:30AM-12:30PM

 

CHÙA ĐỨC VIÊN

2440 McLaughlin Ave, San Jose, CA

(408) 993-9158

 

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

How to benefit the dying and the dead                                                           

 

Sunday, August 28 3:00PM-6:00PM

 

 

ĐẠO TRÀNG

LIÊN HOA

88 Pasadena Ave., San Francisco, CA

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Dharma Questions/Answers. Light offering & Prayers

Monday, August 29

 7:00PM-9:00PM

          CHÙA

      PHƯỚC SƠN

    1623 Saint Francis

Avenue,  Modesto, CA

       (510) 677-4566

 

(*)Receiving Blessing From Holy Objects


The Power of Mantra Chanting. How to chant effectively ( to reduce affliction, sickness and to remove obstacles
)              

     

Thursday, Sept 1 7:00PM-9:00PM

 

 

CHÙA TUỆ VIÊN

1905 E. San Antonio St., San Jose, CA

(408) 923-5179

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

AMITABHA Sand Mandala Dismantling Ceremony. The Mandala sand will be distributed

 

Sunday, Sept 4      9:30AM-12:30PM

 

CHÙA ĐỨC VIÊN

2440 McLaughlin Ave., San Jose, CA

(408) 993-9158

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Medicine Buddha and Vajrasattava Prayers

How to change your karma

Note: Name List Dedication for Living and

Deceased people will be sent to india for prayers. Please call to get the form to fill in your loved ones names

Sunday, Sept 4 3:00PM-6:00PM

Dinner will be served after the ceremony

 

    Đạo Tràng

    An Hạnh

   4941 Eberly Dr

   San Jose, CA

  (408) 326-9758

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

The Bardo Teachings.

Monday, Sept 5 10:00AM-12:00PM

 

CHÙA AN LẠC

Chúng Liên Hoa

1647 E San Fernando St., San Jose, CA

An Nguyt

(408) 326-9758

 

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Yamantaka Fire Puja

 Calling upon the fierce compassionate energy of Yamantaka, this fire puja pacifies obstacles, grants health, fulfils wishes and accumulates great merits for spiritual realisations and attainments. Yamantaka's fire puja is also one of the most powerful for the purification of extreme negative karma, and for powerful protection against the most wrathful spirits, black magic and curses.

Monday, Sept 5 4:00PM-7:00PM

Dinner will be served after the ceremony

 

Helen Phan

473 Mccamish Ave

San Jose, CA 95123

      ( 408) 691-2544 

 

Please call to get the form to fill in the name of deceased persons

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

How to generate great merits in daily practices.

 

Tuesday, Sept 6 9:30AM-12:00PM

 

 

       QUAN ÂM

        TỊNH XÁ

1134 Robert Ave.,

          San Jose, CA

        (408) 998-0986

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

How to chant the Buddha’s name with concentration

Saturday, Sept 10

9:030AM-12:00PM

 

CHÙA AN LẠC

Chúng Liên Trì

1647 E San Fernando St., San Jose, CA

          (408) 254-1710

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Conditions for Rebirth in the Amitabha Pure Land

Saturday, Sept 10

2:30PM-4:30PM

 

CHÙA TỪ LÂM

1280 Lundy Ave  

San jose (408) 466-3824

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Yamantaka Purification and Guru Puja with Tsog

Individual will Receiving blessings from 16 million Yamantaka mantra mala ( beads)

TSOG DAY-GURU PUJA

 

Sunday, Sept 11

9:30AM-12:00PM

Lunch will be served after the ceremony  

 

Lan Tran

655 S 34th  #12,

San Jose, CA 95116

        (408) 515-4511

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

MEDICINE BUDDHA Sand Mandala Dismantling Ceremony. The Mandala sand will be distributed

Oral transmission Medicine Buddha Mantra and Teachings

Sunday, Sept 11 2:00PM-5:00PM

 

          CHÙA

     BẢO PHƯỚC

270 Senter Rd.,        San jose, CA

       (408) 365-1228

 

 

(*)Receiving Blessing From Holy Objects

Fullmoon – confession day and teachings about the Power of 35 Buddha recitation purification .  

    

 

        

Thursday, September 15

7:00PM-9:00PM

 

 

 

 

CHÙA TUỆ VIÊN

1905 E. San Antonio St., San Jose, CA

(408) 923-5179

 

 

Trở về trang hình ảnh - Back to the pictures page

Trở về trang nhà-Back to the home page

 

 

Vài nét về Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

         

            Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền do Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm cùng một số Phật tử tại miền nam California sáng lập vào năm 2006 với tâm nguyện được góp một phần nào xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà và hỗ trợ cộng đồng tại Hoa kỳ.  Hội Phổ Hiền là kết hợp của những người nặng lòng với đồng bào nghèo bất hạnh tại quê nhà muốn làm những gì cụ thể để giúp đỡ đồng bào.  Thiện nguyện viên của Hội làm việc với tinh thần phụng sự trong sáng, bất vụ lợi, không phân biệt tôn giáo.  Kể từ ngày thành lập, Hội đã đón nhận sự tin tưởng và ủng hộ của rất nhiều quý ân nhân, quý thiện nguyện viên, và đồng hương khắp nơi.  Hiện nay Hội đang có các chương trình từ thiện như cứu trợ người nghèo, nạn nhân thiên tai, bệnh nhân không phương tiện chữa trị và bảo trợ mỗi tháng $10 USD cho trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, và người tàn tật.  Tại Hoa Kỳ, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền có các hoạt động từ thiện xã hội như tư vấn tâm lý, hỗ trợ bệnh nhân tâm thần, và giúp đỡ về mặt tinh thần và tâm linh cho các bệnh nhân tại bệnh viện và nursing homes. 

          Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền hoạt động với tính công khai và chuyên nghiệp.  Hội có Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Quản Trị, và Hội Đồng Điều Hành cũng như rất nhiều thiện nguyện viên cùng làm việc với nhau để bảo đảm tính trong sáng và hữu hiệu trong các hoạt động từ thiện.  Thiện nguyện viên và thành phần lãnh đạo của Hội bao gồm quý Ni Sư, Sư Cô, chuyên gia về tâm lý xã hội, thương gia, chuyên gia về kế toán và thuế vụ...Tất cả cùng nhau làm việc với tình thương và trách nhiệm hầu kịp thời giúp đỡ đồng bào kém may mắn. Chúng tôi xin kêu gọi tình thương và hỗ trợ của quý ân nhân để xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, và tịnh hoá xã hội. 

            Với tinh thần trách nhiệm cao đối với lòng tin cậy của quý vị ân nhân và ý nguyện muốn xoa dịu khổ đau cho tha nhân, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cứu trợ được đến tay đồng bào kém may mắn tại quê nhà.  Thiện nguyện viên của Hội cũng sẽ đến giúp đỡ những trường hợp mà quý vị yêu cầu và đóng góp (chúng tôi sẽ nêu danh quý vị ân nhân trong các đợt cứu trợ).  Kính mời quý ân nhân tham gia vào các đoàn cứu trợ của chúng tôi tại Việt nam cũng như tại Hoa Kỳ.  Mọi chương trình từ thiện đều có đầy đủ hình ảnh và chứng nhận.  Mọi đóng góp của quý ân nhân đều trực tiếp đến tay đồng bào.  Thiện nguyện viên của Hội tại Hoa Kỳ không những đều tự túc chi phí trong các chuyến đi mà còn đóng góp thêm tài lực vào các hoạt động cứu trợ.  Mọi vấn đề tài chánh đều được công khai.  Hội được Sở thuế liên bang Hoa Kỳ (IRS) công nhận là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit) với quy chế 501(c)(3).  Đóng góp của quý ân nhân sẽ được khấu trừ thuế theo luật định. 

              Chúng tôi kính mời quý vị cùng phát nguyện tham gia thực hành sứ mạng từ thiện:

 

          - để phát khởi và nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta và tha nhân;

          - để noi theo hạnh đức của chư Phật, Bồ Tát, và các Đấng Thiêng Liêng khác xót thương khổ đau của chúng sanh;

          - để xây dựng một xã hội an lạc và thương yêu cho chính mình và mọi người;

          - để có một cuộc sống có ý nghĩa và an lạc; và

          - để vun trồng cội phước, hồi hướng lên quả vị Phật, lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng như hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ, Anh Em, Thân Bằng Quyến Thuộc, và đến tất cả pháp giới chúng sanh.

          Mọi đóng góp giúp đỡ hay để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt của Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền ở Hoa Kỳ và Việt nam, xin liên lạc về:

 

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

10222 Larson Ave.

Garden Grove, CA 92843

Telephone: (714) 537-2234 - (714) 837-0636 - (714) 878-4294

Fax: (866) 690-6029

Web: www.hoituthienphohien.com  *  E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com

 

Chi phiếu xin đề: "Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền" hay "Universal Virtue Buddhist Charities"

 

Để xem các hình ảnh cứu trợ và tin tức sinh hoạt, xin mời vào trang nhà của Hội ở địa chỉ website: www.hoituthienphohien.com

 

ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO KÉM MAY MẮN TẠI QUÊ NHÀ

 

 

Xin nhấn vào nút "Make A Donation" bên dưới để đóng góp trực tuyến cho Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền (quý ân nhân có thể sử dụng paypal hay các dạng tín dụng khác).  Mọi đóng góp đều được cấp biên nhận để khấu trừ thuế theo luật định.  Chân thành cảm ơn quý ân nhân.

 
Solution Graphics

 

About Universal Virtue Buddhist Charities

 

          Universal Virtue Buddhist Charities was founded in 2006 by Reverend Thích Nữ Hoa Tâm, a Buddhist nun, and other southern Californian Buddhist followers with the intention to alleviate the suffering of less fortunate individuals and communities in Vietnam as well as supporting needy individuals and families in the U.S.  We aim at working together with the spirit of service, transparency, and religious inclusiveness.  Since the establishment of the organization, Universal Virtue Buddhist Charities has received the trust and support of many donors, volunteers, and community members.  Currently, we are implementing charitable and social services programs including relief missions, sponsorship programs for underprivileged children, the isolated elderly, and the disabled.  In the U.S., we also have counseling, support group, and friendly visiting programs for patients in hospitals, nursing homes, and mental institutions.  

          Universal Virtue Buddhist Charities operates with transparency and professionalism.  We have Honorary Board (consisting of Venerable Nuns), Board of Directors, and Executives Board as well as many volunteers working together to ensure transparency and effectiveness of the different charitable programs.  Our volunteers and leading boards include Buddhist nuns, mental health experts, social workers, businesspersons, accountants...All are working together with compassion and responsibility in order to timely respond the needs of less fortunate people.  We sincerely appeal to your love and contribution to help us alleviate suffering, improve the quality of life, and purify our society. 

            With strong sense of responsibility to the donors and strong desire to alleviate the suffering of others, we strive our best to ensure the relief goods are directly delivered to the needy individuals and communities.  Our volunteers will also pay home visits to individuals and families whom donors ask us to help.  We welcome you to join with us in all the relief missions in Vietnam and the U.S.  All of our activities are documented with certificates and pictures.  Your contributions will directly go to the needy recipients.  Our volunteers pay their own expenses and contribute to the relief missions.  All financial matters will be disclosed upon request.  Universal Virtue Buddhist Charities is recognized the IRS as a non-profit public benefit 501(c)(3) organization.  Your contribution will be tax deductible to the fullest as allowed by law.   

            We invite you to join us in our charitable missions in order to:

          - generate and nurture compassion in us and others;

          - follow the great virtues and deeds of Lord Buddha, Bodhisattvas, and other Holy Beings, who have great mercy for the suffering of all sentient beings;

          - build a loving and peaceful society for ourselves and others;

          - have a happy and meaningful life, and

          - cultivate and share merits to our ancestors, parents, siblings, relatives, and all sentient beings, so that they could be well and peaceful if alive and be reborn in high realms if deceased.  

          For contribution or further information, please contact us at:

 

Universal Virtue Buddhist Charities

10222 Larson Ave.

Garden Grove, CA 92843

Telephone: (714) 537-2234 - (714) 837-0636 - (714) 878-4294

Fax: (866) 690-6029

Web: www.hoituthienphohien.com  *  E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com

 

Please make check payable to: "Universal Virtue Buddhist Charities"

 

For updated information, news, and pictures of our activities, please visit us on the web at http://www.hoituthienphohien.com

 

Online Donations

 

 

Please click on the "Make a Donation" button below to contribute to Universal Virtue Buddhist Charities.  Your contribution is tax deductible to the fullest extent allowed by law.

 
Solution Graphics

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

Hình Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

 

 

Trở về trang nhà-Home Page