Hình ảnh lễ cầu nguyện

cho nạn nhân động đất tại Nepal

 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Kính thưa quý ân nhân,

Ngày 3 tháng 5 năm 2015, chùa Phổ Hiền và Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền đã trang nghiêm cử hành lễ cầu nguyện cho nạn nhân động đất tại Nepal.  Phần tuyên bố lý do có đoạn viết, "trước những tin tức về trận động đất tại Nepal, nơi đất thiêng đức Phật đản sanh, là Phật tử chúng ta không ai không xúc động trước những mất mát tang thương của người dân Nepal.  Hơn 7,000 người đã thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, hàng triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất, mưa lạnh, và dịch bệnh đe dọa.  Nhiều nhà nông đang chuẩn bị vụ mùa, nay hạt giống đã mất, hơn 1 triệu trẻ em bị nguy cơ thiếu đói và thất học vì nhiều trường học đã sụp đỗ.  Thêm vào đó đất nước Nepal sau thời gian nội chiến nay lại bị nhiều tranh chấp, chính phủ yếu kém không thể giúp đỡ dân chúng được hiệu quả.  Đất nước Nepal đã bao đời nay chịu nhiều thiên tai.  Quả là ở nơi cảnh khổ đau mà đức Phật thị hiện để cứu khổ.  Ngày nay, Phật giáo chỉ còn lại khoảng 10% dân số, nhiều tập tục dã man vẫn được đề xướng bởi ngoại đạo làm cho con người mê lầm quá nhiều và không tránh khỏi những hậu quả đau thương.  Giờ này, chúng ta vân tập về đây, trước Phật điện trang nghiêm, cùng nhau hướng về đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đức Phật A Di Đà, đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đức Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và chư thánh chúng Bồ Tát để theo sự hướng dẫn của Sư cô trụ trì thành tâm cầu nguyện và dâng đèn cầu nguyện cho những người sống sót được sớm hồi phục, tin theo chánh pháp, phát nguyện tu hành, người quá vãng được trượng thừa Tam Bảo lực sớm về cảnh giới an lành.  Và sau đó là tất cả chúng ta tuỳ hỉ đóng góp cùng với các hội từ thiện Phật giáo và tổ chức nhân đạo khác cũng như người dân các nước xoa dịu khổ đau cho đồng loại của chúng ta tại Nepal.  Đó là lý do của buổi lễ hôm nay".

Sau phần tuyên bố lý do là phút nhập từ bi quán để tưởng niệm nạn nhân động đất và chuyển tải năng lượng từ bi đến với tất cả người dân Nepal.  Kinh Từ Bi được tuyên đọc để phát khởi tâm từ, để thấu hiểu và thương yêu, và để chuyển tình thương thành hành động an ủi và sẻ chia.  Sư cô Thích Nữ Hoa Tâm sau đó đã chia sẻ một bài pháp ngắn trước khi Phật tử chùa Phổ Hiền được xem những hình ảnh thương tâm về động đất tại Nepal cũng như nổ lực cứu tế của chư tôn đức Tăng, Ni tại Nepal.  Sau đó, Sư cô trụ trì đã dâng hương cầu nguyện và tiếp theo đó là Phật tử dâng đèn cũng như kinh hành niệm Phật cầu nguyện cho nạn nhân động đất tại Nepal.  Xen kẽ trong chương trình là phần đạo ca cúng dường của nhóm Hương Thiền làm cho không khí buổi cầu nguyện được thêm phần ấm áp và trang nghiêm.  Sau lễ cầu nguyện, quý Phật tử đã hoan hỉ đóng góp tịnh tài cứu trợ người dân Nepal.  Hội đã lập tức chuyển ngân trực tuyến online số tịnh tài $3,000 đến cho chư Tăng, Ni tu viện Kopan ở Nepal để quý ngài trực tiếp cứu trợ nạn nhân động đất.  Tất cả Phật tử tham dự đều rất hoan hỉ vì đã làm được một việc có ý nghĩa trước nỗi đau của đồng loại.  Mọi người sau đó dùng cơm chay thân mật do ban trai soạn khoản đãi.

 

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát,

 

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

 

Trở về trang hình ảnh - Back to the pictures page

Trở về trang nhà-Back to the home page

 

Vài nét về Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

         

            Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền do Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm cùng một số Phật tử tại miền nam California sáng lập vào năm 2006 với tâm nguyện được góp một phần nào xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà và hỗ trợ cộng đồng tại Hoa kỳ.  Hội Phổ Hiền là kết hợp của những người nặng lòng với đồng bào nghèo bất hạnh tại quê nhà muốn làm những gì cụ thể để giúp đỡ đồng bào.  Thiện nguyện viên của Hội làm việc với tinh thần phụng sự trong sáng, bất vụ lợi, không phân biệt tôn giáo.  Kể từ ngày thành lập, Hội đã đón nhận sự tin tưởng và ủng hộ của rất nhiều quý ân nhân, quý thiện nguyện viên, và đồng hương khắp nơi.  Hiện nay Hội đang có các chương trình từ thiện như cứu trợ người nghèo, nạn nhân thiên tai, bệnh nhân không phương tiện chữa trị và bảo trợ mỗi tháng $10 USD cho trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, và người tàn tật.  Tại Hoa Kỳ, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền có các hoạt động từ thiện xã hội như tư vấn tâm lý, hỗ trợ bệnh nhân tâm thần, và giúp đỡ về mặt tinh thần và tâm linh cho các bệnh nhân tại bệnh viện và nursing homes. 

          Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền hoạt động với tính công khai và chuyên nghiệp.  Hội có Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Quản Trị, và Hội Đồng Điều Hành cũng như rất nhiều thiện nguyện viên cùng làm việc với nhau để bảo đảm tính trong sáng và hữu hiệu trong các hoạt động từ thiện.  Thiện nguyện viên và thành phần lãnh đạo của Hội bao gồm quý Ni Sư, Sư Cô, chuyên gia về tâm lý xã hội, thương gia, chuyên gia về kế toán và thuế vụ...Tất cả cùng nhau làm việc với tình thương và trách nhiệm hầu kịp thời giúp đỡ đồng bào kém may mắn. Chúng tôi xin kêu gọi tình thương và hỗ trợ của quý ân nhân để xoa dịu khổ đau cho đồng bào kém may mắn tại quê nhà, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, và tịnh hoá xã hội. 

            Với tinh thần trách nhiệm cao đối với lòng tin cậy của quý vị ân nhân và ý nguyện muốn xoa dịu khổ đau cho tha nhân, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cứu trợ được đến tay đồng bào kém may mắn tại quê nhà.  Thiện nguyện viên của Hội cũng sẽ đến giúp đỡ những trường hợp mà quý vị yêu cầu và đóng góp (chúng tôi sẽ nêu danh quý vị ân nhân trong các đợt cứu trợ).  Kính mời quý ân nhân tham gia vào các đoàn cứu trợ của chúng tôi tại Việt nam cũng như tại Hoa Kỳ.  Mọi chương trình từ thiện đều có đầy đủ hình ảnh và chứng nhận.  Mọi đóng góp của quý ân nhân đều trực tiếp đến tay đồng bào.  Thiện nguyện viên của Hội tại Hoa Kỳ không những đều tự túc chi phí trong các chuyến đi mà còn đóng góp thêm tài lực vào các hoạt động cứu trợ.  Mọi vấn đề tài chánh đều được công khai.  Hội được Sở thuế liên bang Hoa Kỳ (IRS) công nhận là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit) với quy chế 501(c)(3).  Đóng góp của quý ân nhân sẽ được khấu trừ thuế theo luật định. 

              Chúng tôi kính mời quý vị cùng phát nguyện tham gia thực hành sứ mạng từ thiện:

 

          - để phát khởi và nuôi dưỡng tâm từ bi của chúng ta và tha nhân;

          - để noi theo hạnh đức của chư Phật, Bồ Tát, và các Đấng Thiêng Liêng khác xót thương khổ đau của chúng sanh;

          - để xây dựng một xã hội an lạc và thương yêu cho chính mình và mọi người;

          - để có một cuộc sống có ý nghĩa và an lạc; và

          - để vun trồng cội phước, hồi hướng lên quả vị Phật, lên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cũng như hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ, Cha Mẹ, Anh Em, Thân Bằng Quyến Thuộc, và đến tất cả pháp giới chúng sanh.

          Mọi đóng góp giúp đỡ hay để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt của Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền ở Hoa Kỳ và Việt nam, xin liên lạc về:

 

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

10222 Larson Ave.

Garden Grove, CA 92843

Telephone: (714) 537-2234 - (714) 837-0636 - (714) 878-4294

Fax: (866) 690-6029

Web: www.hoituthienphohien.com  *  E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com

 

Chi phiếu xin đề: "Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền" hay "Universal Virtue Buddhist Charities"

 

Để xem các hình ảnh cứu trợ và tin tức sinh hoạt, xin mời vào trang nhà của Hội ở địa chỉ website: www.hoituthienphohien.com

 

ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN GIÚP ĐỠ ĐỒNG BÀO KÉM MAY MẮN TẠI QUÊ NHÀ

 

 

Xin nhấn vào nút "Make A Donation" bên dưới để đóng góp trực tuyến cho Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền (quý ân nhân có thể sử dụng paypal hay các dạng tín dụng khác).  Mọi đóng góp đều được cấp biên nhận để khấu trừ thuế theo luật định.  Chân thành cảm ơn quý ân nhân.

 
Solution Graphics

 

About Universal Virtue Buddhist Charities

 

          Universal Virtue Buddhist Charities was founded in 2006 by Reverend Thích Nữ Hoa Tâm, a Buddhist nun, and other southern Californian Buddhist followers with the intention to alleviate the suffering of less fortunate individuals and communities in Vietnam as well as supporting needy individuals and families in the U.S.  We aim at working together with the spirit of service, transparency, and religious inclusiveness.  Since the establishment of the organization, Universal Virtue Buddhist Charities has received the trust and support of many donors, volunteers, and community members.  Currently, we are implementing charitable and social services programs including relief missions, sponsorship programs for underprivileged children, the isolated elderly, and the disabled.  In the U.S., we also have counseling, support group, and friendly visiting programs for patients in hospitals, nursing homes, and mental institutions.  

          Universal Virtue Buddhist Charities operates with transparency and professionalism.  We have Honorary Board (consisting of Venerable Nuns), Board of Directors, and Executives Board as well as many volunteers working together to ensure transparency and effectiveness of the different charitable programs.  Our volunteers and leading boards include Buddhist nuns, mental health experts, social workers, businesspersons, accountants...All are working together with compassion and responsibility in order to timely respond the needs of less fortunate people.  We sincerely appeal to your love and contribution to help us alleviate suffering, improve the quality of life, and purify our society. 

            With strong sense of responsibility to the donors and strong desire to alleviate the suffering of others, we strive our best to ensure the relief goods are directly delivered to the needy individuals and communities.  Our volunteers will also pay home visits to individuals and families whom donors ask us to help.  We welcome you to join with us in all the relief missions in Vietnam and the U.S.  All of our activities are documented with certificates and pictures.  Your contributions will directly go to the needy recipients.  Our volunteers pay their own expenses and contribute to the relief missions.  All financial matters will be disclosed upon request.  Universal Virtue Buddhist Charities is recognized the IRS as a non-profit public benefit 501(c)(3) organization.  Your contribution will be tax deductible to the fullest as allowed by law.   

            We invite you to join us in our charitable missions in order to:

          - generate and nurture compassion in us and others;

          - follow the great virtues and deeds of Lord Buddha, Bodhisattvas, and other Holy Beings, who have great mercy for the suffering of all sentient beings;

          - build a loving and peaceful society for ourselves and others;

          - have a happy and meaningful life, and

          - cultivate and share merits to our ancestors, parents, siblings, relatives, and all sentient beings, so that they could be well and peaceful if alive and be reborn in high realms if deceased.  

          For contribution or further information, please contact us at:

 

Universal Virtue Buddhist Charities

10222 Larson Ave.

Garden Grove, CA 92843

Telephone: (714) 537-2234 - (714) 837-0636 - (714) 878-4294

Fax: (866) 690-6029

Web: www.hoituthienphohien.com  *  E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com

 

Please make check payable to: "Universal Virtue Buddhist Charities"

 

For updated information, news, and pictures of our activities, please visit us on the web at http://www.hoituthienphohien.com

 

Online Donations

 

 

Please click on the "Make a Donation" button below to contribute to Universal Virtue Buddhist Charities.  Your contribution is tax deductible to the fullest extent allowed by law.

 
Solution Graphics

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

Hình Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

 

 

 

Trở về trang nhà-Home Page