Thăm và t́m hiểu hoàn cảnh

đồng bào dân tộc nghèo ở Sóc Trăng

 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát,

Kính thưa quư ân nhân,

Ngày 10 tháng 1 năm 2009, Phật tử Quảng Anh (Bùi Bá Quốc Khanh), một thiện nguyện viên của Hội Phổ Hiền tại Sài g̣n đă tháp tùng cùng chư Ni và Phật tử chùa Kiều Đàm đi ủy lạo đồng bào dân tộc Khmer nghèo tại Sóc Trăng.  Rất nhiều đồng bào tại đây bị mù mắt sau thời gian dài vất vả làm nghề gọt cắt củ hành.  Sau khi trở về, thiện nguyện viên Quảng Anh đă gửi đến Hội những h́nh ảnh cảm động mà anh đă ghi nhận được trong chuyến đi ủy lạo này. 

Nh́n cảnh khổ của đồng bào, chúng ta không biết ǵ hơn là chấp tay cầu nguyện lên ngôi Tam Bảo cho những đồng bào nghèo này sớm được có cảnh sống đầy đủ hơn.  Cuộc sống quanh chúng ta vẫn c̣n nhiều đau khổ.  Không riêng ǵ Việt nam mà cả những nước nghèo khác tại châu Á, châu Phi, Nam Mỹ...đều chịu cảnh đói khổ bệnh tật.  Là Phật tử, phát nguyện tu học theo con đường Bồ tát hạnh, trước những khổ đau của tha nhân, chúng ta cần nên phát nguyện dấn thân chia sẻ hạnh phúc và đủ đầy của ḿnh cho người.  Giúp đỡ tha nhân không chỉ là giúp đỡ tiền tài không thôi, mà c̣n là bày tỏ t́nh thương, sự tôn trọng, giúp thêm lời an ủi, tạo niềm hy vọng, động viên tha nhân vượt qua khốn khó của ḿnh...Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền kể từ ngày thành lập cho đến nay luôn tâm nguyện được một phần nào xoa dịu khổ đau cho đồng bào nghèo bất hạnh qua các đợt thăm viếng, ủy lạo, và cứu trợ với t́nh thương, hiệu quả, sự trong sáng, tính công khai, và sự tham dự đông đảo của chư tôn đức Tăng, Ni và thiện nguyện viên.  Trong các đợt ủy lạo và cứu trợ, thiện nguyện viên luôn khảo sát t́m hiểu các hoàn cảnh khó khăn trước, hoạch định chương tŕnh cứu trợ, tổ chức kêu gọi, cùng nhau mua sắm và chuẩn bị phẩm vật, rồi lên đường đi cứu trợ.  Mọi đóng góp của quư ân nhân và h́nh ảnh của đợt từ thiện đều được công bố trên trang nhà của Hội cũng như các tờ báo trong cộng đồng.  Ngoài những chương tŕnh ủy lạo và cứu trợ, mỗi tháng Hội Phổ Hiền bảo trợ trên 160 hoàn cảnh trẻ em nghèo, mồ côi, hiếu học, người khuyết tật, người già yếu cô thân, người bệnh tật nan y...Hội ước mong quư ân nhân và đồng hương tiếp tục hỗ trợ để cùng nhau chúng ta hành thiện, tích phước, kiến tạo tịnh độ nơi cơi Ta Bà.

Sau đây kính mời quư ân nhân xem các h́nh ảnh từ thiện do thiện nguyện viên Quảng Anh thực hiện.  Xin chân thành cảm ơn đạo hữu Quảng Anh đă đóng góp những h́nh ảnh cảm động này.

 

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

 

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

 

 

 

Trở về trang h́nh ảnh

 

Xem Phim ảnh từ thiện

 

 

 

Trở về trang nhà