HÀNH HƯƠNG ĐẦU NĂM ĐINH HỢI

Trên xe đi hành hương

Đi chùa với mẹ

Xếp hàng vào chùa Phật Tổ (Long Beach)

Hàng thật dài và trật tự

Thành tâm trước khi vào chánh điện

Quư Thầy đă quang lâm chứng minh

Tụng kinh lễ Phật đầu năm

Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm chủ lễ

Thượng tọa Thích Thiện Long và chư Tăng chứng minh

Nhớ ơn Thầy Tổ

(Di ảnh cố Ḥa Thượng Thích Thiện Thanh, Tổ khai sơn chùa Phật Tổ)

 

XEM TIẾP

 

Trở về trang h́nh ảnh

Trở về trang nhà