...... ...  

 

 

 

TÂM THƯ KÊU GỌI LÀM PHƯỚC

GIÚP ÐỒNG BÀO NGHÈO BẤT HẠNH

NHÂN MÙA VU LAN

 

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

 

Kính thưa quý ân nhân và đồng hương,

Hằng năm, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền có 3 chương trình từ thiện đặc biệt là Tết Nguyên Đán, Lễ Phật Đản, và Lễ Vu Lan.  Mùa Vu lan báo hiếu năm nay đã về với chúng ta.  Vu Lan là dịp chúng ta bố thí cúng dường và làm các việc phước thiện để hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc còn hiện tiền được tăng long phước thọ và cầu nguyện cho hương linh Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đã quá vãng được siêu sanh Tịnh Độ. 

Trong ý nghĩa đó, Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền sẽ tổ chức một chương trình ủy lạo giúp đỡ đồng bào nghèo tại quê nhà.  Sư cô Thích Nữ Hoa Tâm và thiện nguyện viên của Hội từ nam California đã về giúp đỡ các cụ già bệnh yếu neo đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, và bệnh nhân nghèo khắp nơi.  Nay kính thông báo và kêu gọi sự giúp đỡ của quý ân nhân. Mọi giúp đỡ xin gửi về:

Hội Từ Thiện Phật Giáo Phổ Hiền

10222 Larson Ave.

Garden Grove, CA 92843

Telephone: (714) 537-2234 - (714) 837-0636 - (714) 878-4294

Fax: (866) 690-6029

Web: www.hoituthienphohien.com  *  E-mail: hoituthienphohien@yahoo.com

Xin kính mời quý ân nhân vào trang nhà của Hội để xem các hình ảnh cứu trợ cũng như danh sách đóng góp. Quý ân nhân cũng có thể đóng góp trực tuyến trên web site của Hội.  Kính chúc quý ân nhân và gia quyến một mùa Vu Lan hiếu hạnh, thân tâm thường an lạc, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện.

 

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát,


Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Lệ Đức

 

HÌNH ẢNH TỪ THIỆN

MÙA VU LAN NĂM 2009

 

Thầy trụ trì chùa Huệ Quang tại Đà Nẵng hướng dẫn niệm Phật

Sư Cô Thích Nữ Hoa Tâm phát biểu chia sẽ cùng bà con nghèo

Những bao gạo tình thương của quý ân nhân cho bà con nghèo

Cùng nhau chấp tay cầu nguyện

 

HÌNH ẢNH TỪ THIỆN

MÙA VU LAN NĂM 2008

 

 

Tin liên quan:

 

 

Trở về trang hình ảnh

 

 

 

Trở về trang nhà