DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ

 

Pháp Hạnh  $    200.00
Quynh Pham  $      20.00
Brian Pham  $      20.00
Helen Hương Đào  $      40.00
Hoa Thiện (Julie Huỳnh)  $      20.00
Lisa Thái  $      50.00
Linh Nguyễn  $      50.00
Hung Tien Nguyen  $    100.00
Kim Nguyen  $      10.00
Diệu Trung  $      60.00
Tiêu Muội  $      40.00
Hong Dang & Kim V Dang  $    200.00
Ty Nguyen  $      20.00
Daniel H. Tran  $    100.00
Nha Tran  $    100.00
Michael & Cindy Nghiem  $      50.00
Thao Huynh  $      20.00
HienVien Phan  $    100.00
Tai Tran  $      30.00
Timothy Chi Ngo & Bich Christina Ngo  $      50.00
Ly Le & Tiffany N. Lee  $      25.00
Ngo Thi Pham  $      50.00
HienVien Phan  $ 1,000.00
Chơn Ngọc  $      70.00
Lâm Thuận  $    200.00
David & Mylee Graebner  $    100.00
Hung M. Ly & Linh Thi Hong Nhan  $      10.00
Bichthuy T. Nguyen  $      50.00
Nguyên Cẩm & Nguyên Nghiêm  $    100.00
My Anh Doan & Paul Nguyen  $    100.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" tại Liên Hoa Ni Tự  $      30.00
Từ thiện hồi hướng hương linh Phật tử Quảng Thọ Phạm Thị Hàng  $    116.67
Chúc Ngân  $      20.00
Hoa Đạo Đào Mỹ Phụng  $      20.00
Quy Nhơn  $    100.00
Như Diệu  $      40.00
Hảo Chí  $      10.00
Minh Trung  $      10.67
Hoang Tran  $      20.00
Tuan Trinh  $      25.00
Hai Van Nguyen  $    200.00
Lê Tấn Đạt & Trần Thị Ba  $      50.00
Thuan Phan  $      10.00
Daniel H. Tran  $      50.00
T. Đàm  $      10.00
Từ An  $      40.00
Binh & Suong Le  $      20.00
Annie Phan  $    100.00
Thao Cao  $      30.00
Phong To & Anh Luu  $      50.00
Từ thiện hồi hướng hương linh Phật tử Thiệu Thông  $    100.00
Từ thiện hồi hướng hương linh Phật tử Lư Thị Hỏn  $    100.00
Lư Thị Chiêu  $    100.00
Phuong Ngo  $      30.00
Hanh Nhon Thi Nguyen  $      50.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" tại Liên Hoa Ni Tự  $      73.00
Không Lục  $      50.00
Truc Nguyen & Hang Phan  $    100.00
Bich Diem Vu Ngo  $    100.00
Aaron Bates & family  $      50.00
Diep Tran  $      50.00
Anh Luu  $      50.00
Nam Pham  $      50.00
Quang Vinh Hoang  $      50.00
Diệu Truyền  $      10.00
Diệu Khai (nhỏ)  $      10.00
Hoàng Lan  $      50.00
Han Ho  $    100.00
Julie Vân Huỳnh (Pd Hoa Thiện)  $    100.00

 

Cập nhật ngày 26 tháng 5 năm 2011

   

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUƯ ÂN NHÂN BẢO TRỢ

 

 

THANK YOU FOR YOUR KINDNESS AND SUPPORT

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

H́nh Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Phim ảnh-Videos Thông báo-Announcement

 

 

Trở về trang nhà-Home Page