DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ

 

HỘI TỪ THIỆN PHẬT GIÁO PHỔ HIỀN

 

 

THÁNG 5 NĂM 2008

 

 

Lê Đ́nh Chi & Huyền Quyên  $        200.00
Phương H. Ngô & Bạn hữu  $          94.00
Hoàng Kiều  $          20.00
Diệu Mặc  $          25.00
Kim Lư Nguyễn  $          50.00
Ông bà Bổn Đức   $        100.00
Tiêu Muội  $          25.00
Ông Bà Trịnh Ngọc Chung  $        100.00
Diệu Mặc  $          15.00
Coastline Medical Center  $        250.00
Phả Nguyên Đặng  $        100.00
Ly Ngoc Doan & Thanh Van Thi Nguyen  $          50.00
Hao Kellene Kim Cao  $          50.00
Hao Kellene Kim Cao  $        200.00
Quynh Nhu Huyen & Vang T Nguyen, AS Rep Payee  $          50.00
Mai L Huynh & Thoai Ba Truong  $        200.00
Anne Van Le  $        100.00
Mai T. Bass  $        100.00
Ngọc Thị Dương  Hoa Minh B  $        100.00
Vivian Lam ( Gia đ́nh Tâm Nhụy & các cháu)  $        150.00
Nha Thi Nguyen  $          20.00
Teri T Tran  $          40.00
Teri T Tran  $          40.00
Lisa Tapia & Selso Tapia, JR.  $          50.00
Nguyen & Hang Corporation  $        100.00
Cong phui & HaiHa Nguyen (Nguyên Hoa)  $      1,000.00
Van Se Pham & Cathie N.S. Vo  $          50.00
Andy Vu & Pauline Phung Dong  $        150.00
Chùa Bảo Quang  $        200.00
Seafood Palace, INC. # 2  $        100.00
Phuong Phi Tran  $        400.00
Thiền Viện Chân nguyên, INC.  $        500.00
Hue Quang Buddhist Cultural Center  $        100.00
A Di Đà Temple Ni Sư Thích nữ Như Ngọc  $        100.00
John Tran  $        200.00
Phổ Yến  $        100.00
Thanh Phương & Như Liên  $          50.00
Lê Thị Mảnh  $          25.00
Ghet Huynh  $          50.00
Cô Kim  $          25.00
Phan Thị Như Nguyện  $          50.00
Hoa Đạo A  $          25.00
Sư Cô Tâm Ḥa  $          40.00
Diệu Nghĩa  $          25.00
Lâm Ngọc Bích  $          50.00
Nguyễn Thị Hai  $          40.00
Ông Bà Thành Mỹ  $        300.00
Ẩn danh  $          10.00
Phật Tử Liên Hoa Ni Tự  $        100.00
Tâm Nam  $        100.00
Tú Win Salon  $        100.00
Sư Cô Lệ Trí & Sư Cô Diệu Huệ & Đạo Tràng Pháp Hoa Bắc Cali   $        200.00
Sư Cô Chân Phụng  $          50.00
Thầy Nhật Quang  $        100.00
Sư Cô Thanh Diệu Lạc  $          20.00
Gia Đ́nh Tâm Nhụy  $        150.00
Huỳnh Thị Sang ( Diệu Lang)  $          25.00
Sư Cô Phước Chánh  $          50.00
Ken C Mercedes Anderson  $          50.00
Gia đ́nh Diệu Hảo  $      2,000.00
Xuân Vũ  $          20.00
Vỏ Phương   $          20.00
Khánh Linh & Hoa Thiện  $          40.00
Bảo trợ 2 em Bảo Ngọc & Quốc Nam  $        950.00
Quách Kim Thoa  $        100.00
Ẩn danh  $          50.00
Diệu Hạnh & Các Bạn  $        100.00
Ca Sỉ Quốc Anh  $          50.00
Ẩn danh  $        100.00
John Trần   $        200.00
Ẩn danh  $          50.00
Xóm Chùa  $        150.00
Ẩn danh  $          25.00
Quảng Hồng  $          50.00
Cô Trường Linh  $          40.00
Diệu Phúc   $          50.00
Bảo trợ Ca Sỉ Vy Lan  $        171.00
Bảo trợ Ca Sỉ Quốc Anh  $        254.00
Nguyễn Thị Nha  $          20.00
Ẩn danh  $          11.00
Ẩn danh  $          25.00
Bà Bác Sĩ Ninh   $          30.00
Tiền bán vé (11 bàn)  $      2,750.00
Ẩn danh  $        125.00
Quảng Thọ  $          50.00
Lisa & Bạn hữu  $          50.00
Phương Nga  $        100.00
Bà Nga & Cô Bích ( Hương Giang Food to Go)  $        400.00
Sư Chú Đức Thường   $        100.00
Quảng Hùng  $          60.00
Lisa Thái  $          50.00
Lam Thanh Ngo & Tam Thanh Huynh  $        200.00
Ẩn danh   $          21.00
Dinh Phong Nguyen & Hang Thanh Nguyen  $        100.00
Nhin Ly Ho  $        100.00
Hanh huynh Quan  $        250.00
S & L Produce  $        500.00
Nam Hoa Corporation  $        100.00
Ẩn danh   $          50.00
Ẩn danh   $          10.00
Xuong Van Le & Kim Hoang Thi Nguyen  $          30.00
Nguyen Hoa & Vu Kim Chi  $        100.00
Nhan Thuong Le & Jackie Le  $          40.00
Truc Quang Nguyen & Roxanne N K Nguyen  $        500.00
Ngo Pham  $          50.00
Tôn Nữ Bích Thủy (Hoa An)  $          40.00
Nguyễn Hải Đăng  $      1,000.00
Holly Le & Huy L. Nguyen  $        100.00
Đỗ Ngọc Nga  $          20.00
Trần Thị Ngọc Dung  $          20.00
Trần Ngọc Hiệp & Phạm Ngọc Mai  $          20.00
CT " Bỏ Ống Từ Thiện" tại Newland Pharmacy  $          60.00
Tâm Diệu Las Vegas  $          24.00
Diem Trang Egan (C.T signs)  $        100.00
Phương Ngô & Bạn hữu  $          87.00
CT " Bỏ Ống Từ Thiện" tại Phở An Ḥa  $          34.00
CT " Bỏ Ống Từ Thiện" tại Phở Ḥa  $          18.00
CT " Bỏ Ống Từ Thiện" tại Oriental Foods Market  $          15.00
Brian Nguyen  $          50.00
Sang Nguyen  $          50.00
Tien Doan  $          30.00
Evelyn Dinh  $          20.00
Nha Tran  $          50.00
Thi Kim Tuyen Van  $          40.00
Michelle Nguyen  $        300.00

 

Cập nhật ngày 31 tháng 5 năm 2008

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUƯ ÂN NHÂN BẢO TRỢ

 

 

THANK YOU FOR YOUR KINDNESS AND SUPPORT

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

H́nh Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Trở về trang nhà