DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ

 

HỘI TỪ THIỆN PHẬT GIÁO PHỔ HIỀN

 

 

 

THÁNG 3 NĂM 2008

 

 

Michelle Nguyen  $300.00
Ngon Tran & Lan Pham  $  20.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" tại Đạo Tràng Pháp Hoa  $100.73
Tâm Nhụy  $  30.00
Diệu Phúc  $  20.00
Hoa Đạo  $  10.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" tại VP bác sĩ Hoàng Lan  $  30.00
Tâm Chiếu  $  10.00
Pháp Hạnh  $100.00
Holly Le & Huy L. Nguyen  $120.00
Tien Doan  $  20.00
Sang Nguyen  $  50.00
Chị Sáu  $  60.00
Bác Sáu  $  20.00
Cụ Diệu Trung  $100.00
Diệu Mặc  $  60.00
Gia Nguyen  $  30.00
Hoàng Kiều  $  25.00
Thanh Thi Tuyet Ngo (Classy Nails)  $  50.00
Binh Huynh  $  50.00
Tai Tran  $  50.00
Tuan Nguyen  $  50.00
Diem Trang Egan  $100.00
Ngô Bạch Mai  $120.00
Helen Dao  $  20.00
Hoa Minh B  $  30.00
Xuong V. Le & Kim Hoang Thi Nguyen  $  30.00
John Trung Nguyen & Tina Nguyen  $  20.00
Diep Ngoc Luu  $  20.00
Pháp Hạnh  $200.00
Phương Ngô và bạn hữu tại North Carolina  $129.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" tại Phở An Ḥa, Phở Ḥa, Oriental Foods tại North Carolina  $148.50
Tuyet Thi Nguyen  $  50.00
Thuy Nguyen & Tuan Phuoc Nguyen  $500.00
Tien Doan  $  30.00
Phan Thị Diệu Nhơn  $120.00
Phan Thị Như Nguyện  $120.00
Hoàng Thúy Hằng (GĐ Hoa Thiện A)  $  60.00
Phương Thanh (GĐ Hoa Thiện A)  $  60.00
Xuống đường gây quỹ  $253.00
Chúng Minh Tŕ Hoa Phước  $135.00
Nguyễn Thị Học  $  10.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" VP Bác Sĩ Hoàng Lan  $  30.00
Pháp Đạo  $    5.00
Hoa Thiện (Hằng)  $    5.00
Pháp Tâm  $    5.00
Hoa Đức  $    5.00
CT "Bỏ Ống Từ Thiện" tại Đạo Tràng Pháp Hoa  $  54.00
Ẩn danh  $  10.00
Michelle Nguyen  $300.00
Tuan Thanh Nguyen  $  50.00
Diệu Phúc  $100.00

Cập nhật ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUƯ ÂN NHÂN BẢO TRỢ

 

 

THANK YOU FOR YOUR KINDNESS AND SUPPORT

 

 

Vài nét về Hội-About Us Hoạt động -Activities 

 

H́nh Ảnh-Pictures Bài vở-Articles Ân nhân-Donor List

 

Đóng góp-Online Donation Liên lạc-Contact Us

 

Trở về trang nhà