...... ...  

 

 

Mừng Phật

đản sanh

 

Nguyễn Miên Thượng

 

Ngài thị hiện giữa trần gian u tối

Dắt quần sanh qua khỏi chốn lầm mê

Đời lặn ngụp trong vô vàn tội lỗi

Phật đản sanh soi ngời sáng ngõ về

Hương hoa ngát thành Ca Tỳ La Vệ

Lâm Tỳ Ni rực rỡ ánh hào quang

Trời đất chuyển rung - triều thần đảnh lễ

Bảy bước chân thái tử rộ sen vàng.

Chim chóc mười phương kéo về phủ phục

Tịnh Phạn vương nghe lòng rộn niềm vui

Hoàng hậu Ma Da khóc mừng hạnh phúc

Trăng sáng hoàng thành - trăng sáng muôn nơi…

Rằm tháng Tư của mấy nghìn năm trước

Đấng Thế Tôn lại về với nhân loài

Thắp lửa từ bi…chúng sanh nguyện ước

Theo đuốc tuệ Ngài ngời sáng tương lai…

 

Trở về trang bài vở

 

 

 

Trở về trang nhà