...... ...  

 

 

HOAN HỈ TRONG NIỀM TIN

 

CON ĐÃ VỀ ĐÂY VỚI PHẬT ĐÀ

 

Tỳ kheo ni Thích Nữ Hoa Tâm

 

LTS: Từ ngày 22 đến 27 tháng 6 năm 2008, Cộng Đồng Phật Giáo Nam California đã tổ chức khóa an cư kiết hạ tại chùa Phật Đà thuộc thành phố San Diego.  Chứng minh và tham dự có 16 vị Hòa thượng, 17 vị Thượng tọa, 57 vị Đại đức Tăng, 9 vị Ni sư, 91 vị Sư cô, 9 Sa di và Sa di ni.  Khóa an cư kiết hạ đã thành công viên mãn.  Sư cô trụ trì Liên Hoa Ni Tự đã tham dự khoá tu an cư kiết hạ này.  Sau đây là bài cảm tưởng của sư cô trụ trì được trích đăng từ Tập San An Cư phát hành bởi ban tổ chức trường Hạ. 

Mùa an cư kiết hạ năm nay chư Tăng, Ni khắp nơi lại cùng nhau trở về một trú sứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh hầu có đủ năng lực tiếp tục trên con đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.  Năm nay chùa Phật đà tại thành phố San Diego nơi miền nam California nắng ấm đã đón tiếp những bước chân du hóa của chư tôn Hoà thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trở về an cư kiết ha.  Như bao mùa hạ khác, mỗi lần nhìn hình ảnh uy nghiêm và cảm nhận đạo lực của chư tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo cũng như được hòa mình trong đoàn thể hòa hợp lòng chúng con cảm thấy một niềm tin mạnh mẽ nơi giáo pháp của đức Thế tôn và nơi bản thể thanh tịnh của Tăng đoàn sẽ là đức tin vững chắc cho hàng Phật tử và cho hàng hậu thế nơi quê hương thứ hai này.  Trong suốt những ngày qua, được sự chứng minh và giáo dưỡng của Hoà thượng thiền chủ và sự lo lắng chu đáo của Thượng tọa hoá chủ cùng chư  tôn thiền đức trong ban chức sự, ban giáo thọ cùng với sự hỗ trợ nâng đỡ của Ban tổ chức và các tiểu bang công tác các chùa tại địa phương như Như Lai Thiền Tự…Hàng Ni chúng hậu học chúng con được hòa mình trong dòng suối từ bi và trí tuệ mà đức Thế Tôn đã để lại.  Với thời tiết mùa hè nóng bức và trong không gian khiêm tốn, Ni chúng hậu học chúng con dường như ai cũng hoan hỉ và tinh tấn tham gia vào các thời khóa tu học để không phụ công lao của chư tôn đức Tăng, Ni lãnh đạo cùng hàng tín thí đàn na công phu, công quả phục vụ cho khóa an cư được thành tựu viên mãn.  Nhiều chư Ni là các vị trụ trì hoặc giáo thọ có trách niệm hoằng pháp tại nhiều vùng của đất nước Hoa Kỳ.  Mùa an cư kiết hạ năm nay, ngoài được sự vững chắc hơn trong đời sống tâm linh giới hạnh, Ni chúng chúng con được trau truyền những kiến thức và kinh nghiệm hoằng pháp mang lại an lạc cho Phật tử khắp nơi.  Thật không có gì hoan hỉ hơn.  Hôm nay khóa an cư đã viên mãn, cũng là ngày Phật hoan hỉ với thành quả tu học và tăng trưởng đạo hạnh, con xin được dâng lên lời tri ân đến chư tôn đức Tăng, Ni và xin cảm niệm công đức của tất cả quý Phật tử đã hết lòng hộ đạo trong tinh thần kính Phật, trọng Tăng, mến mộ Chánh pháp.  Kính nguyện niềm tin về Tam Bảo, về năng lực của Tăng già sẽ mang lại hoan hỉ và an lành cho thế giới hôm nay và mai sau.

 

Cẩn bút,

 

Tỳ kheo ni Thích Nữ Hoa Tâm

Mùa An Cư Kiết Hạ, P.L. 2552

 

 

Trở về trang bài vở

 

 

 

Trở về trang nhà