...... ...  

 

 

Đi trên con đường Bồ tát

 

Đại sư Chứng Nghiêm

Pháp Hạnh chuyển dịch

 

           Thế giới này là nơi Bồ tát tu tập.  Nơi đây rất tốt để tu tập vì ở đây có sự khổ đau (mà) công việc của một vị Bồ tát là xoa dịu khổ đau.  Nơi nào có đau khổ thì nơi đó có các vị Bồ tát xuất hiện.  Đức Phật thường dạy chúng ta rằng: ngoài thế giới này ra, không ở đâu khác có cơ hội để tu học và chuyển hóa tâm linh.  Dưới địa ngục có quá nhiều đớn đau để người ta ngồi nghĩ suy đến chuyện tu học.  Trên thiên đàng vì mọi thứ đều tốt đẹp cả nên không có cơ hội để chuyển đổi.  Chỉ có ở trong thế giới này nơi có sự xen kẽ giữa khổ đau và hạnh phúc mà chúng ta mới hành trì được.  Ở đây, chúng ta chứng kiến được những cảnh tượng khổ đau và chúng giúp khơi nguồn cảm hứng cho tâm từ bi của chúng ta vụt khởi.            

            Thế giới này quả thật thật vô thường; trái đất này quả thật mong manh.  Bởi vì có khó khăn và đau khổ nên mới có nhu cầu đòi hỏi chúng ta phải mở rộng vòng tay và phụng sự như những vị Bồ tát.  Thiên tai đã và đang xảy ra khắp nơi.  Chúng ta nên phát khởi tâm từ bi của mình và chuyển tâm từ bi này thành hành động.  Hãy để những vùng đất khổ đau trở thành những thửa ruộng cho chúng ta vun trồng công đức và chuyển hóa tâm linh.

Trở về trang bài vở

 

 

 

Trở về trang nhà